PHÚC TÍN EXPRESS

Chuyên nghiệp - Đảm bảo

PHÚC TÍN EXPRESS

ĐẲNG CẤP - KẾT NỐI

PHÚC TÍN EXPRESS

Đảm bảo uy tín- Thời gian đúng hẹn

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/02/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/02/2016

Thời điểm 15h ngày 18/02/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

14.450

14.730

-960

20%

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

13.750

14.020

-960

20%

300

300

0

0

Xăng E5

13.320

13.580

-940

20%

300

0

0

0

Diesel 0,05S

9.580

9.580

0

10%

300

300

539

0

Tin liên quan